Yaratıcı Drama Eğitmenliği

Dramanın Türkiye’de yaygınlaştırılmasında büyük bir çaba ve emek harcayan Prof. Dr. İnci San dramayı, “doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde katılımcıların bir yaşantıyı, olayı, fikri, eğitim ünitesini, soyut bir kavramı, davranışı eski bilişsel örüntülerinin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır. Ancak, yaratıcı eğitsel drama çalışmaları 1) tiyatro yapmak 2) oyunculuk değildir” olarak tanımlamaktadır. 

         İnsan, doğduğu andan itibaren, her şeyi yaşayarak, yaparak, deneyimleyerek öğrenmektedir. Bebeklikten çocukluk evresine kadar her davranışı ve edimi önce gözlemler, anlamlandırır ve en sonunda uygulayarak tecrübe edinir. Ancak, çocukluk evresinden itibaren, kurallar, dersler, sınavlar ve ne yazık ki ülkemizde uygulanan ezberci klasik eğitim sayesinde kendine has yetenekleri, yaratıcılıkları ve düşünceleri ötelemeye başlar. Drama işte tam da bu noktada devreye girer. Çocukluk döneminden itibaren her yaşta, yeni keşifler ve bakış açılarını, doğduğu anda yaptığı edimle öğretir. Yani, yaşayarak, yaparak, deneyimleyerek. Yani aslında bir nevi dramayla. 

        Dramayla birey önce konu hakkında düşünür, planlar, organize eder ve ortaya koyduğu düşüncesini eylemlere dönüştürerek uygular. Bu eylemleri yaparken, bedenini, duygularını, mimiklerini, devinimlerini kullanır. Yani kısaca “Kendini Eylemleştirir”. Böylece birey; kendine ait duyguların, düşüncelerin farkına varır; kontrol edebilir, isterse değiştirebilir, ifade edebilir. Yeni düşüncelerle, kendini sorgular, yeniler ve geliştirebilir. Böylelikle kendinin farkına varıp, eksikleriyle yüzleşip, yeteneklerini geliştirip, kuvvetlendirir. Bu da dramanın en etkili ve kalıcı bir eğitim yöntemi olduğunun kanıtıdır.  

        Drama, sanat-oyun-eğitim kullanıldığı bir disiplindir. Tiyatro çalışması değildir. Bir prova süreci gerektirmez. Sahneye koymak gibi bir amacı yoktur. İstenildiği takdirde yapılan çalışmalar, sahneye aktarılabilir. 

        Drama eğitimi almak için bir yetenek aranmaz. Drama eğitimini; her branştan ilkokul, ortaokul, lise ve rehberlik öğretmenleri, öğretmen adayları, eğitim alanında çalışanlar, insan kaynakları eğitmenleri, çocuk gelişim uzmanları, psikologlar, aile danışmanları, masal anlatıcıları, masal ve oyun terapistleri, her bölümden üniversite öğrencileri, anne-babalar ve drama eğitimine ilgi duyan herkes alabilir. Şirket çalışanlarının eğitiminde (kurumsal eğitimler), okullarda verilen her derste, müze ve sanat eğitiminde drama kullanılabilir ve daha etkin, kalıcı öğrenme sağlanır. 

Drama Eğitiminin Faydaları 

          Drama çalışmaları, bireyi mutlu eder, eğlendirir. Birbirini tanımayan bir grubun hızlı bir şekilde kaynaşmasına olanak sunar. Etkin ve hızlı bir iletişim kurulmasını sağlar. 

          Drama çalışmalarında katılımcılar, günlük stres ve sorunlardan uzaklaşırlar. Sadece (çocukken olduğu gibi) oyunun dünyasına girerler. Böylelikle, bireyde rahatlama ve sağlıklı, kontrollü boşalım sağlar. Olumlu duygular keşfetmesine olanak verir. 

         Dramada lider ve katılımcılar, bireye ait her duyguya ve ürüne saygı duyar. Dramada önemli olan süreçtir. Bu da bireyi rahatlatır ve utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar. Daha fazla sürece katılmasını destekler.

         Bireyin kendi yolculuğuna çıkmasına olanak sağlar. Yapılan çalışmalarla, kendine ait keşifler yapar. Güzel sanatlar konusunda ilgi uyandırır ve kendi yeteneğini keşfettirir. 

         Drama, merak uyandırır. Daha önce hiç dikkatini çekmeyen konular hakkında düşünmeyi sağlar. Böylelikle, bireyin algısı yükselir ve hayata bakışı değişmeye başlar. 

         Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun sayesinde, bireyin dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Kendini, sorunlarını, düşüncelerini ifade etmeyi; yorumlamayı keşfeder. 

         Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut, teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa birey kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir. 

         Bireyin hayal gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Sanat eserlerine ilgi uyandırır ve farklı bakmayı öğretir. 

         Bireye eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Birey, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı öğrenir. Eleştirel yorumlarını ortaya koyarken, kendi duygularını rahatlıkla ifade eder. 

         Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama aracılığıyla birey, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilir. Böylece bireyin problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.

        Bireylerde estetik duygusunun ve bilincinin geliştirir. Bireyin iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılayıp, yorumlamasını destekler. 

          Drama grupla yapılan bir çalışma olduğundan katılımcıların, iş birliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur. Grup içerisinde bir birey olarak çalışmayı keşfeder. 

          Empati kurma becerisini geliştirir. Gerek grup içinde yaptığı çalışmalarla gerekse yapılan doğaçlamalarla karşısındaki bireyin olayları algılama ve sunma becerilerine tanık olur. 

         Kişilerin kendini sözel, sözel olmayan veya çeşitli sanatsal yollarla ifade edebileceğinin de farkına vardırır. 

        Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirir. 

        Etik değerleri geliştirir. 

        Kendine güven duymayı, karar verebilmeyi ve kararlarını ifade edebilmeyi geliştirir. 

        Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar. 

        Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar. 

Kurs Kazanımları Nelerdir? 

        Drama, her yaşa uygulanabilir. Her yaştan bireye, yeni kapılar açabilir. Drama, bir nevi oyun da denilebilir. Ancak sadece drama oyunu oynatmak drama çalışması yapmak demek değildir. Drama, bir amaç doğrultusunda, tiyatro tekniklerinden faydalanılarak yapılandırılmış oyunların, belli bir kural dahilinde oynatılmasıyla yapılır. Bunun için birçok oyuna, teknik bilgisine ve elbette yaratıcı drama lider vasfına sahip olmak gerekmektedir. Heybenizdeki drama oyunu ne kadar fazla olursa, drama planı hazırlarken o kadar yaratıcı ve üretici olabilirsiniz. 

Sizler için hazırladığımız videolarda; 

Dramanın ne olduğunu ve ne olmadığını, 

Yaratıcı drama liderinin/öğretmeninin vasıflarını, 

Bir drama oturumunun aşamalarını, 

Drama programının nasıl oluşturulması gerektiğini, 

Dramayı hangi disiplinlerle kullanabileceğini, 

Drama tekniklerinin neler olduğunu ve nerelerde kullanılabileceğini, 

Özel ve okul öncesi eğitiminde dramadan nasıl faydalanabileceğini örneklerle açarak anlattık. Ayrıca, her canlı bağlantıda, katılımcılarla yeni oturum planları yaparak; plan oluşturma pratiği elde edeceğiz. Yüz yüze eğitimlerde, katılımcıların hazırladıkları planları uygulamalarına olanak sağlanacaktır. Böylelikle, yaratıcı drama lideri olarak, ilk oturumlarını gerçekleştirme şansı elde edebileceklerdir. Bu eğitim sayesinde, birçok özel ve devlet okulunda her seviyeye ve her derste drama dersleri verebilir, derslerinizde dramayı kullanabilir, çeşitli drama atölyeleri düzenleyebilir, sanat kurumlarında, müzelerde çalışmalar yapabilir, insan kaynakları eğitim departmanlarıyla, danışmanlık firmalarıyla drama çalışmaları düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, masal anlatımında, dramayı da kullanabilirsiniz.

DERS İÇERİĞİ

 • Drama Nedir? Ne Değildir? 
 • Drama Öğretmeni Kimdir? 
 • Nasıl Olmalıdır? 
 • Drama Ve Tiyatro Arasındaki Farklar
  Drama Planı Nedir, Nasıl Oluşturulur? 
 • Isınma Çalışmaları Nasıl Yapılır? 
 • Örnekleriyle Anlatımı
  Asıl Çalışma Nedir, 
 • Hangi Çalışmalar Olur? Örnekleriyle Anlatımı 
 • Değerlendirme Aşaması Nedir, Nasıl Olmalıdır? Örnekleriyle Anlatımı 
 • Drama Tekniklerinin Ayrıntılı Anlatımı ve Kullanılacak Yerler 
 • Dramanın Farklı Disiplinlerle Kullanılması 
 • Dramanın Edebiyat İle Yolculuğu 
 • Dramanın Resim Sanatıyla Yolculuğu 
 • Drama ve Dans Çalışmaları 
 • Drama ve Orff 
 • Drama ve Kukla Çalışmaları 
 • Drama Ritüel, Mit ve Mitoloji Çalışmaları 
 • Müzede Drama Uygulamaları 
 • Eğitimde Drama Çalışmaları 
 • Kurumsal Eğitimlerde Drama Çalışma Örnekleri 
 • Özel Eğitim Sınıflarında Drama Uygulamaları 
 •  Okulöncesinde Drama Çalışmaları
  Dramanın Amaç ve Araç Olarak Kullanılması 
 • Tüm içerik örneklerle anlatılmıştır. Ayrıca katılımcılarla, birçok drama oturum planı, oyunları paylaşılacaktır.

Drama eğitimi almak için bir yetenek aranmaz. Drama eğitimini; 

• Her branştan ilkokul, ortaokul, lise ve rehberlik öğretmenleri, 

• Öğretmen adayları, 

• Eğitimin her alanında çalışanlar, 

• İnsan kaynakları eğitmenleri, 

• Çocuk gelişim uzmanları, 

• Psikologlar, 

• Aile danışmanları, 

• Masal anlatıcıları, 

• Masal ve oyun terapistleri, 

• Her bölümden üniversite öğrencileri, 

• Anne-babalar 

• Ve drama eğitimine ilgi duyan herkes alabilir. 

Şirket çalışanlarının eğitiminde (kurumsal eğitimler), okullarda, kurslarda verilen her derste, müze ve sanat eğitiminde drama kullanılabilir ve daha etkin, kalıcı öğrenme sağlanır. 

Yaratıcı Drama eğitimimiz 100 saat 2 aylık bir programdır. Program sonunda başarılı olan kişilere Altınbaş Üniversitesi ve de ULUSLARARASI onaylı, Dünya'nın her yerinde kullanabileceği Yaratıcı Drama Sertifikası verilecektir.

Henüz Video Eklenmemiş

Yorumlar

0.0
0 Değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Hemen Başvur

Bu Eğitimlerde İlginizi Çekebilir

Amazon E-Ticaret Masterclass Eğitimi

Günümüzün en popüler alışveriş merkezinin online pazar yerleri olduğu gerçeğini kabul edersek, girişimci ve kurumsalları...

Hamak Yogası Eğitimi

Öncelikle hamak yogası; fitness, yoga, pilates, jimnastik, akrobasi, ve hatta dansı da içine alan kapsayıcı bir yoga tür...

Biyometrik Yüz Okuma ve Profil Tanımlama Tam Kur

Profil Tanımlama; bireylerin yüz, mimik, jest, ses, koku, kıyafet hatta anatomik özellikleri ile beden dillerini deneyse...

Etsy E-Ticaret

ETSY pazaryeri son yıllarda hacmini çok arttırarak birçok ülkede en fazla hacme ulaşan Pazar yerleri arasına  girdi.

Astroloji İleri Seviye Eğitimi

Astroloji eğitiminin temel seviyesini tamamlayarak astroloji alanında ileri seviyede uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için...

Yoga Eğitmenliği

Yoga, kökeni Hindistan’a dayanan ve bedeni güçlendirip yola sıkarak, zihni ise dinginleştirip odaklayarak meditasyona ha...

Barmenlik Eğitimi

“Bartender, İşçi sınıfının Aristokratıdır.” Bartender’lığın kökenleri Antik Yunan ve Roma çağlarına kadar gitmektedir.

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanlık Eğitimi

Dijital pazarlamayı, online olarak ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve yeteneklerinizi hedef kitlenizle buluşturmak

Çocuk Yogası

Çocuk yogası, yoganın çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimleri göz önüne alınarak geliştirilmiş bir v...

Karma Astroloji Eğitimi

Karma astroloji, geçmiş yaşamlarımızdan getirdiğimiz deneyimleri doğum haritası üzerinden, çeşitli teknikler ile inceley...

Astroloji Temel Seviye Eğitimi

Temel seviye Astroloji eğitimi Astrolojik kavramlar ve kısa Astroloji tarihi ile başlıyor. Element ve Niteliklerden sonr...

Yüz Yogası Eğitimi

Yüz Yogası eğitimi, sağlıklı ve fit bir bedene, huzurlu bir ruha sahip olmanın en büyük sırlarından bir tanesi, şüphesiz...

Miksoloji Eğitimi

“Ben Bir Miksolojistim, Senin Süper Gücün Ne?” Miksoloji (mixing) yani karıştırmaktan gelen bir sözcük. Miksolojiye bas...

Sinastri Eğitimi

Sinastri, iki haritanın birbirleriyle olan uyumunu ve etkileşimini anlamak için kullanılan bir yöntemdir.

Masal Terapisi

Masal terapisi, binlerce yıllık bir tecrübenin yoğurduğu en eski eğitsel modelleme sistemlerinden biridir.

Robotik Kodlama

Kodlama eğitimi, öncelikle çocuklar olmak üzere, bireylerin algoritmik düşünme, problem çözme, olaylar arasında neden so...

NLP

NLP, duygu ve davranışlarımızı yeniden biçimlendirme metodudur.Farkında olmadan otomatik olarak davrandığımız, düşündüğü...

İşaret Dili Eğitici ve Tercümanlık

İşaret dili bireylerin engelli olarak hayatlarını sürdüren kişilerle de iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

İşaret Dili Tam Kur

İşaret dili eğitimi, işitme engelli vatandaşların aralarında iletişim kurmaları için, el hareketlerini, jest ve mimikler...

İşaret Dili Temel Seviye

İşaret dili eğitimi, işitme engelli vatandaşların aralarında iletişim kurmaları için, el hareketlerini, jest ve mimikler...

Biyometrik Yüz Okuma ve Profil Tanımlama Uzmanlığı

Profil tanımlamada ileri düzey eğitiminin temel amacı; profil tanımlama temel eğitimine katılmış bireylerin bu eğitimler...

Nefes Koçluğu

Nefes almak, hayatımızı devam ettirebilmek için otomatik olarak yaptığımız bir eylemdir

Oyun Terapisi

Oyun, çocuğun gelişimsel dönem içerisinde oynaması gereken bir aktivitedir. Çocuklar ilk Psikososyal gelişim dönemleri i...

Diksiyon Eğitmenliği

Konuşma tarzınız dış görünüşünüzün ardından karşınızdaki kişiye kendinizi etkili bir şekilde tanıtabileceğiniz en etkin...

Biyometrik Yüz Okuma ve Profil Tanımlama Temel Seviye

Profil Tanımlama; bireylerin yüz, mimik, jest, ses, koku, kıyafet hatta anatomik özellikleri ile beden dillerini deneyse...

Satış Teknikleri

Ağ kurmadan bağ kurulmaz.İşte satış’ın özeti bu. Hayatımızın her anında ve alanında satış yapıyoruz farkında olun ya da...

P4C - Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi

P4C, Columbia Üniversitesi’nde felsefe profesörü olan Matthew Lipman, üniversitede verdiği derslerinde öğrencilerinin ak...

Tarot Eğitimi

Tarot kursumuz kartların tarihi ve felsefesinden başlayarak element, gezegen ve burçların kartlar üzerindeki etkileri, s...

Yaratıcı Drama Eğitmenliği

Dramanın Türkiye’de yaygınlaştırılmasında büyük bir çaba ve emek harcayan Prof. Dr. İnci San dramayı, “doğaçlama ve rol...

Kalite Mühendisliği Eğitimi

Kalite Mühendisliği kurum ve kuruluşların stratejik planlama, pazarlama, ürün planlama, ürün tasarımı, üretim gibi süreç...

Barista Eğitimi

“Bir Fincan Kahve’nin 40 Yıllık Hatırı Bu eğitimle Yükselecek” Barista, kahve ürünleri çalışanı olarak espresso bazlı i...

Sanat Terapisi Eğitimi

Sanat Terapisi, sanatın rahatlatıcı ve iyileştirici etkisi ile birlikte uzmanlar tarafından sağaltım yapılmasına yönelik...

Makyaj Eğitimi

Makyaj Sanatçılığı günümüzün en popüler ve en çok talep gören mesleklerinden birisidir. Makyaj sanatçısı insanları öncel...

NLP Master Practitioner

NLP, duygu ve davranışlarımızı yeniden biçimlendirme metodudur. Farkında olmadan otomatik olarak davrandığımız, düşündüğ...

Yaşam Koçluğu

Yaşam koçluğu eğitimi, sağlıklı iletişim biçimleri ile Yaşam kalitelerini en üst düzeye taşımak isteyenlere yönelik veri...

Spiritüel Danışmanlık

Daha dengeli bir hayat kurmak, daha mutlu bir yaşam kurmak herkesin hakkıdır.

Sarkaç Eğitimi

Sarkaç ile uyumlanma, arınma, çakra dengelenmesi gibi çalışmalar yapılır. Alan enerji temizliği, ilişki analizi gibi çal...

Sağlıklı Beslenme Koçluğu

Sağlıklı beslenme koçluğu eğitimi, özellikle beslenme konusunda desteğe ihtiyacı olan insanlara yol gösterebilmenizi sağ...

Pozitif Enerji Eğitmenliği

Pozitif enerji eğitmenliği eğitimi hem kemdiniz için daha pozitif bir hayat oluşturmanızı hem de bunu paylaşabilmenizi m...

Numeroloji

Nümeroloji eğitimi, sayıların gizemli dünyasına bir yolculuk yapmanızı sağlar. Eğitimde ilk olarak sayıların anlamı anla...

Kozmik Enerji İleri Seviye

Kozmik enerji master eğitimi ile frekansların yüklenmesi, çakraların dengelenmesi gibi konular öğrenilir. 21 günlük arın...

Kozmik Enerji

Kozmik enerji eğitimi, içinizde var olan negatifliğin, evrensel enerjiler yardımıyla açığa çıkmasıdır. Bedeninizde bulun...

İlişki ve Aşk Enerjisi

İnsan yaşamını belki de en çok etkileyen gündemlerden biridir ilişki konusu. Her şey yolundayken dahi sebepsiz hissedile...

Enerjisel Davranış Uzmanlığı(Bioprofil)

Attığınız her adım, aslında içinizdeki enerjilerin davranışlara yansımasıdır. Enerji her zaman pozitif bir anlam ihtiva...

Eğitim Koçluğu

Koçluk, bireyin kendi farkındalığını kendi içindeki kaynaklardan bulup çıkartmasını teşvik ederek bu yolculukta ona dest...

EFT Eğitimi

Açılımı “Emotional Freedom Techniques” olan bu eğitim kapsamında size duygularınızı nasıl özgür bırakacağınız öğretilir.

Bolluk ve Servet Enerjisi

Bolluk ve servet enerjisi eğitimi, çeşitli olumlamalar ve meditasyonlar yoluyla parayı hayatınıza çağırmanızı sağlar.

Bionerji Temel

Bioenerji eğitimi, kişinin kendi pozitif yaşam enerjisini başkalarına nasıl aktarabileceğini öğrenmesini sağlar. Bioener...

Bioenerji İleri seviye

Bioenerji master eğitimi, temel seviyeden sonra alınması gereken eğitimdir. Temel seviye eğitimini tamamlayanlar, bu eği...

Davranış Değiştirme Uzmanlığı

Leo Buscaglia şöyle der: “Birçok kez, bir dokunuşun, bir gülümsemenin, bir kelimenin, dinleyen bir kulağın, içten söylen...

Pilates Eğitmenliği

Reformer Pilates, Mat pilatesten farklı olarak, egzersizlerin özel bir makine vasıtasıyla yapılmasıdır. Ekipman ön plan...

Formu doldurun, sizi arayalım!